Zasebni zavod Energijske poti Tolmin telefonska št.: 031607218

Žagarjeva 9, 5220 Tolmin

TONOVCOV GRAD NAD KOBARIDOM – Z VIDIKA ENERGIJ

Energijske meritve s pomočjo radiestezije sva opravila Edi Raspet in Jože Munih dne 06. 03. 2019.

Le dva kilometra severno od Kobarida se pne nad cesto manjša vzpetina, ki je poimenovana kot Tonovcov grad. Obsežne najdbe arheologov povedo, da je bilo to mesto skozi različna obdobja poseljeno že vsaj od srede kamene dobe naprej. Višek razvoja je doseglo v obdobju 5. do 6. stoletja našega štetja. Na naravno dobro zavarovani vzpetini je bilo sorazmerno veliko število objektov. Arheologi so jih registrirali kar 30. Posebej preseneča postavitev kar štirih cerkva. Tri od teh so že raziskana. Zgrajene so bile le 100 let po potrditvi krščanske vere v uradno vero rimskega imperija.

Odkritja ostalin številnih megalitskih krogov v zadnjih letih posredno nakazujejo možnost prvotne postavitve takega objekta že v času kamene dobe tudi na Tonovcovmu gradu. Taka svetišča v naravi hranijo energijski zapis in ga je mogoče s pomočjo radiestezije tudi odčitati. Kljub velikim gradbenim posegom v prostor (tudi v prostor megalitskega kroga) je na tej lokaciji ostal močan energijski zapis ter tudi na južni strani še viden del kamnitega kroga. Premer kroga je bil cca 19 m in je bil naravnan na prvi sončni žarek zimskega solsticija. Sredina kroga – sprejemno mesto kozmične energije je bilo na lokaciji sedanjega oltarja južne cerkve. Zaznana je tudi lokacija drugega megalitskega kroga, ki je bila spodaj na severozahodni strani naselbine. V času gradenj je bila lokacija tega kroga žal pozidana.

Meritve energijskih točk v osrednji cerkvi:

V prostoru cerkve je najmočnejša točka v krstilni jami. Vidik te energije je astralni. Na lokaciji oltarne mize je druga dominantna točka. Ta je zemeljskega značaja. Tretja točka, ki še ostali dve povezuje v energijski tročan, je zunaj cerkve v kvadratnem prostoru na lokaciji simbolnega groba (glej fotografijo).

V osrednji cerkvi, tako kot v drugih poznanih svetiščih, smo zaznali mesto obrednega očiščevanja v obredu krstitve. Osebo, ki naj bi jo krstili, je najprej stopila na točko A. Ta točka ima lastnost, da osebo očisti vseh duhovnih negativnih energij. V krstilni jami se je v vodi oseba očistila še telesnih negativnih energij. Energijsko čista oseba je potem sprejela izvorno energijo, ki jo je v obredu posredoval župnik, ki je vodil celotni obred.

Preverila sva še energijsko stanje v prostorih nekdanjih vež – narteksov pred cerkvami. Zaznala sva energije, ki kažejo bolj na nekdanjo funkcijo zapora ali mučilnice, vsekakor pa ne mesta za poučevanje.

Vir: Tonovcov grad pri Kobaridu – vodnik, Slavko Ciglenečki, 1997

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja